partner
verejného
sektora

O nás

Decorgarden s.r.o bola založená v roku 2018 pretransformovaním SZČO na s.r.o. Ako SZČO sme pôsobili na trhu od roku 2012. Disponujeme potrebným vzdelaním a s dostatočnými skúsenosťami v oblasti záhradníctva, trávnikárstva a zavlažovacích systémov. Zakladateľom je Robert Kokeš...
VIAC INFO

Projekčná
činnosť

Projekty záhrad alebo parkov sa snažíme robiť podľa požiadaviek zákazníka a jeho pripomienok.

Projekty vypracúvame v spolupráci s odborníkmi projekčnej činnosti...
VIAC INFO

Záhrady
na kľúč

Záhradu Vám zrealizujeme od projektu až po zapestovaný trávnik, zakorenené dreviny, fungujúcim zavlažovacím systémom a samozrejme so zodpovedajúco urobenými spevnenými plochami a múrikmi...
VIAC INFO

Údržba
záhrad

Vieme zabezpečiť základnú údržbu drevín krov a okrasných trávnikov celoročne.

Samozrejmosťou je aj likvidácia zeleného odpadu.
VIAC INFO

Zakladanie
trávnikov

Trávniky sa rozdeľujú na niekoľko skupín. Je potrebné si uvedomiť, že druh trávnika je takisto potrebné prispôsobiť podmienkam, v ktorých bude pestovaný...
VIAC INFO

Zavlažovacie
systémy

V momentálnej situácii je zavlažovací systém na novozaložených záhradách nevyhnutnosťou. Dobre navrhnutý a zrealizovaný zavlažovací systém Vám v konečnom dôsledku ušetrí prevádzkové náklady, ušetrí čas a dokážete efektívne využívať vodné zdroje...
VIAC INFO

Výsadby
zelene

Realizujeme výsadby záhrad, parkov, a verejných priestranstiev. Ide o výsadby drevín zodpovedajúcich polohe okolia a samozrejme aj svojho stanovišťa...
VIAC INFO

Robotické
kosačky

Robotické kosačky si každým rokom získavajú čoraz viac spokojných užívateľov. Kosačky Vám vieme dodať, zrealizovať ich inštaláciu a zabezpečiť aj servis...
VIAC INFO

o nás

Decorgarden s.r.o bola založená v roku 2018 pretransformovaním SZČO na s.r.o. Ako SZČO sme pôsobili na trhu od roku 2012. Disponujeme potrebným vzdelaním a s dostatočnými skúsenosťami v oblasti záhradníctva, trávnikárstva a zavlažovacích systémov.

Zakladateľom je Robert Kokeš , narodený v apríli roku 1985. Do základnej školy chodil v Močenku, odkiaľ sa pobral študovať na Strednú Záhradnícku školu v Piešťanoch. Na tejto škole nazbieral potrebné základy v oblasti sadovníctva, kvetinárstva, ale aj ovocinárstva, zeleninárstva a sadovníckej tvorbe ( nazývanej aj architektúra ). Strednú školu ukončil maturitou a zamestnal sa vo firme zaoberajúcou sa trávnikmi a zavlažovacími systémami. Popri práci študoval ešte na Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre . Druhostupňové vysokoškolské vzdelanie úspešne ukončil v roku 2012.

Naša firma ponúka široký sortiment služieb pre svojich klientov hlavne v oblasti záhradníctva. Či ide o celkovú rekonštrukciu, sezónnu údržbu, založenie trávnika, výstavbu zavlažovacieho systému či už v záhrade, vo verejnom priestranstve alebo na športoviskách alebo o úplne novú záhradu, sme ochotní vám pomôcť, poradiť a samozrejme zrealizovať.

Naša spoločnosť je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora ( RPVS ) podľa zákona 315/2016 Z.z.

Technicke vybavenie
f6350cee2ed37f850ad60888a42b1490

Projekčná činnosť

Naša spoločnosť ponúka služby záhradných architektov pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre rodinné záhrady, ale aj pre parky a verejnú zeleň. Projekty záhrad alebo parkov sa snažíme robiť podľa požiadaviek zákazníka a jeho pripomienok.

Samozrejme pri navrhovaní dohliadame na správnu funkčnosť záhrady ako takej či už pri zadržiavaní vody, následnej údržby a taktiež bezpečnosti užívateľov. Projekty vypracúvame v spolupráci s odborníkmi projekčnej činnosti. Ideálne je tento proces naplánovať čím skôr a nečakať na dokončenie stavebných prác pri novostavbách nehnuteľností.

Takto vieme predísť rôznym komplikáciám pri návrhoch zelene a tiež vieme v konečnom dôsledku ušetriť aj finančné prostriedky.

Pri projektoch ide o spoločný dialóg v prospech zákazníka, aby nebol v konečnom dôsledku sklamaný. Ponúkame pôdorysy a pohľady záhrad čiže buď 2D alebo 3D riešenie.

Záhrady na kľúč

Takýto produkt využíva čoraz viac zákazníkov. Základom úspechu je včasné oslovenie našej spoločnosti, aby sme vedeli zahájiť prípravné a projekčné práce. Nakoľko môže dôjsť k niekoľkonásobnému pripomienkovaniu projektovej časti a následne k časovým stratám, je potrebné zahájiť projekčnú činnosť čo najskôr. 

Po odsúhlasení projektu Vám vypracujeme cenovú ponuku na kompletnú realizáciu záhrady vrátane všetkých prvkov ktoré sú zakomponované v projekte a porovnané s reálnym stavom záujmovej plochy. 

Cenové ponuky delíme na jednotlivé časti ( napr. zavlažovací systém, založenie trávnika, zemné, výsadby rastlín atď. ) a sú položkovite a prehľadne rozpísané, takže máte prehľad o jednotlivých položkách ktoré budú použité vo Vašej záhrade. Záhradu Vám zrealizujeme od projektu až po zapestovaný trávnik, zakorenené dreviny, fungujúcim zavlažovacím systémom, nainštalovanou robotickou kosačkou a samozrejme so zodpovedajúco urobenými spevnenými plochami a múrikmi. Pri tejto službe klient oceňuje svoj kľud a pohodu pri prácach.

Zahrady na kluc
20140424_100557

Údržba záhrad

Základná údržba záhrady je neoddeliteľnou súčasťou zdravého života rastlín.

Ponúkame pre našich klientov sezónne údržby komplexne pre všetky časti záhrady, či už sú to rastliny, živé ploty, trávniky a pod.

Ideálne ak sa aj pred údržbou záhrady urobí prvotná obhliadka a pri tomto stretnutí si vieme dohodnúť základné podmienky údržby záhrady. Pri trávnikoch vieme dodať základnú údržbu ako vertikutácia a hnojenie. Ale pri požiadavke o aerifikáciu a pieskovanie, tak s týmito službami Vám vieme takisto pomôcť a samozrejme ich aj dodať.

Takisto do tejto sekcie môžeme zahrnúť zazimovanie a jarné spustenie zavlažovacích systémov. Vieme zabezpečiť základnú údržbu drevín krov a okrasných trávnikov celoročne. Samozrejmosťou je aj likvidácia zeleného odpadu.

Zakladanie trávnikov

Trávnik dotvára krásu záhrady ale samozrejme jeho použitie môžeme zvažovať z rôznych dôvodov. V dnešnej dobe je veľmi jednoduché kúpiť si trávnu zmes alebo rolky trávnika , hodiť to na zem a čakať, že trávnik bude krásny. 

Je potrebné si uvedomiť, že trávniky sú vlastne zmesi rôznych druhov tráv, a preto aj ich využitie sa rozlišuje na viac spôsobov. Pri príprave treba zhodnotiť reálny stav stanovišťa, možnosti zálievky a hlavne načo sa bude trávnatá plocha využívať a podľa toho vybrať či už trávnu zmes alebo trávnu mačinu. 

Trávniky sa rozdeľujú na niekoľko skupín. Je potrebné si uvedomiť, že druh trávnika je takisto potrebné prispôsobiť podmienkam, v ktorých bude pestovaný. Ponúkame zakladanie trávnikov výsevom aj pokládkou trávnych kobercov.

XIAOYI
XIAOYI

Zavlažovacie systémy

V momentálnej situácii je zavlažovací systém na novozaložených záhradách nevyhnutnosťou. 

Zavlažovací systém takisto potrebuje dobre pripravený projekt a nedá sa zrealizovať len nakreslením postrekovačov na plochu. 

Realizácii predchádza samozrejme obhliadka územia a a následné je to súbor výpočtov aby sme dokázali navrhnúť správne fungujúci zavlažovací systém pre trávnika rastliny a samozrejme aby sme správne hospodárili so zdrojom vody, nakoľko vieme, že už aj v našej oblasti sa zásoba vody v krajine znižuje obrovským tempom. 

Dobre navrhnutý a zrealizovaný zavlažovací systém Vám v konečnom dôsledku ušetrí prevádzkové náklady, ušetrí čas a dokážete efektívne využívať vodné zdroje. 

Sme schopní navrhnúť a zrealizovať zavlažovací systém pre rodinné záhrady, verejné priestranstvá, parky a športoviská.

Výsadby zelene

Výsadby rastlín a vzrastlých stromov zabezpečujeme podľa projektovej dokumentácie alebo podľa priania zákazníka, samozrejme s ohľadom na vonkajšie vplyvy. 

Samozrejmosťou je dodanie rastlín a stromov z overených zdrojov, okrasných a trvalkových škôlok. 

Pri výsadbách dbáme na potreby konkrétnej rastliny a snažíme sa jej dodať všetky potrebné náležitosti k zdravému rastu a vývinu. 

Realizujeme výsadby záhrad, parkov, a verejných priestranstiev. Ide o výsadby drevín zodpovedajúcich polohe okolia a samozrejme aj svojho stanovišťa. 

Je nutné sa zosúladiť nároky rastlín, ich budúcu polohu, vplyvy okolia a prípadné nároky zákazníka.

XIAOYI
banner

Robotické kosačky

Robotické kosačky sa stávajú čoraz obľúbenejším tovarom a každým rokom si získavajú obľubu u čoraz viac spokojných užívateľov. Samozrejme ak máte v dome robotický vysávač, tak na záhrade by Vám nemala chýbať robotická kosačka. 

Robotické kosačky šetria obrovské množstvo času, šetria Vaše náklady na odvoz odpadu z pokosenej trávy a samozrejme vylepšujú vzhľad trávnika počas celého roka. Čiže čas ktorý ste strávili pri kosení, možete teraz venovať napríklad rodine, alebo voľnočasovým aktivitám. 

Pred inštaláciou je potrebná osobná obhliadka miesta inštalácie a prekonzultovanie všetkých možností a samozrejme návrh správneho typu kosačky. 

Inštaláciu Vám vieme zrealizovať už aj do zapestovaného trávnika. 

Kosačky Vám vieme dodať, zrealizovať ich inštaláciu a zabezpečiť aj servis. Pracujeme s kosačkami značiek Husqvarna a Gardena.

Podporujeme: