partner
verejného
sektora

Projekčná
činnosť

Záhrady
na kľúč

Údržba
záhrad

Zakladanie
trávnikov

Zavlažovacie
systémy

Výsadby
zelene

Robotické
kosačky

Galéria

Realizácia sadovníckych prác a rekonštrukcia trávnikov vo vnútrobloku

Kompletná realizácia záhrady vrátane projektu. Zavlažovací systém s WI-FI, položenie kobercového trávnika, výsadba rastlín, inštalácia záhradného osvetlenia, inštalácia robotických kosačiek

Položenie kobercového trávnika a inštalácia robotickej kosačky

Zavlažovací systém, položenie kobercového trávnika a inštalácia robotickej kosačky Husqvarna v záhrade pri RD

Výsadby rastlín, zavlažovací systém a položenie kobercového trávnika v záhrade pri RD

Výsadby rastlín, zavlažovací systém a pokládka trávnika v záhrade pri RD

Pokládka trávnika a zavlažovací systém pri rodinnom dome

Automatický zavlažovací systém futbalového ihriska

Automatický zavlažovací systém futbalového ihriska

Pokládka trávnika a výsadba malého záhonu pri RD v Hornej Kráľovej

Položenie kobercového trávnika, inštalácia automatického zavlažovacieho systému a inštalácia robotickej kosačky