partner
verejného
sektora

Projekčná
činnosť

Záhrady
na kľúč

Údržba
záhrad

Zakladanie
trávnikov

Zavlažovacie
systémy

Výsadby
zelene

Robotické
kosačky

Zavlažovací systém, položenie kobercového trávnika a inštalácia robotickej kosačky Husqvarna v záhrade pri RD

Inštalácia automatického zavlažovacieho systému Hunter. Položenie kobercového trávnika vrátane terénnych úprav a inštalácie robotickej kosačky Husqvarna.