partner
verejného
sektora

Projekčná
činnosť

Záhrady
na kľúč

Údržba
záhrad

Zakladanie
trávnikov

Zavlažovacie
systémy

Výsadby
zelene

Robotické
kosačky

Automatický zavlažovací systém futbalového ihriska

Inštalácia automatického zavlažovacieho systému Hunter na futbalovom ihrisku v Hornej Kráľovej v rozložení postrekovačov 10+2.