partner
verejného
sektora

Projekčná
činnosť

Záhrady
na kľúč

Údržba
záhrad

Zakladanie
trávnikov

Zavlažovacie
systémy

Výsadby
zelene

Robotické
kosačky

Výsadby rastlín, zavlažovací systém a položenie kobercového trávnika v záhrade pri RD

Inštalácia automatického zavlažovacieho systému Hunter. Zdroj vody je zberná nádrž do ktorej sme museli riešiť aj automatické dočerpávanie vody zo slabovýdatnej studne. Realizácia projektovej dokumentácie vrátane 3D návrhu . Výsadby záhonov. Položenie trávneho koberca a na zadnom svahu výsev trávnika.