partner
verejného
sektora

Projekčná
činnosť

Záhrady
na kľúč

Údržba
záhrad

Zakladanie
trávnikov

Zavlažovacie
systémy

Výsadby
zelene

Robotické
kosačky

Kompletná realizácia záhrady vrátane projektu. Zavlažovací systém s WI-FI, položenie kobercového trávnika, výsadba rastlín, inštalácia záhradného osvetlenia, inštalácia robotických kosačiek

Realizácia záhrady bola uskutočnená na základe nami dodanej projektovej dokumentácie, vypracovanej odberne spôsobilou záhradnou architektkou. Záhradu sme realizovali počnúc malými terénnymi úpravami. Postupne sme inštalovali zavlažovací systém Hunter ovládaný cez Wi-Fi modul na diaľku. Takisto sme postupne inštalovali záhradné bodové osvetlenie k vybraným rastlinám. Následne boli vysádzané rastliny a práce boli ukončené položením trávnika a inštaláciou robotických kosačiek Husqvarna.