partner
verejného
sektora

Projekčná
činnosť

Záhrady
na kľúč

Údržba
záhrad

Zakladanie
trávnikov

Zavlažovacie
systémy

Výsadby
zelene

Robotické
kosačky

Pokládka trávnika a zavlažovací systém pri rodinnom dome

Inštalácia automatického zavlažovacieho systému Hunter v prevedení s rotačnými postrekovačmi PGJ-04 a položenie kobercového trávnika.