partner
verejného
sektora

Projekčná
činnosť

Záhrady
na kľúč

Údržba
záhrad

Zakladanie
trávnikov

Zavlažovacie
systémy

Výsadby
zelene

Robotické
kosačky

Realizácia sadovníckych prác a rekonštrukcia trávnikov vo vnútrobloku

Výsadba drevín a živých plotov. Realizácia výsadby zelene pre vsakovanie dažďovej vody. Regenerácia trávnatých plôch.

Realizácia vo vnútrobloku v obci Veľké Leváre.